CÂND TIMPUL STĂ PE LOC Thursday, 25...

70 RON

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p><strong><strong>PARTENERIAT TEATRUL DE ART&#258; BUCURE&#536;TI-TEATRUL BULANDRA. Spectacolul are loc la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra</strong></strong></p> <p>Dou&#259; pove&#537;ti de dragoste, dou&#259; traiectorii pe c&acirc;t de previzibile, la prima vedere, pe at&acirc;t de surprinz&#259;tor imprevizibile.</p> <p>Sarah, fotoreporter de r&#259;zboi, &#537;i James, scriitor &#537;i jurnalist, &icirc;ntor&#537;i din Irak, &icirc;ncearc&#259; s&#259; se readapteze vie&#539;ii civile. Richard, prieten apropiat al celor doi &#537;i, totodat&#259;, editorul lor la revist&#259;, &icirc;ncepe o via&#539;&#259; nou&#259;, al&#259;turi de o femeie mult mai t&acirc;n&#259;r&#259; dec&acirc;t el, Mandy, organizator de evenimente.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"C&acirc;nd timpul st&#259; pe loc" este, esen&#539;ialmente, o poveste despre via&#539;&#259;, cuplu, profesie, iubire, &icirc;n confruntarea cu vremurile pe care le tr&#259;im, marcate de presiunea cotidianului, violen&#539;&#259;, r&#259;zboi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Distribu&#539;ia: Mihaela S&icirc;rbu, Alexandru Papadopol, Diana Roman, Claudiu Istodor</p> <p>Scenografia: Romulus Boicu</p> <p>Foto &#537;i grafic&#259;: Dan St Andrei</p> <p>Traducerea &#537;i regia: Bogdan Bude&#537;</p> <p>&nbsp;</p> <p>***Premiul pentru cea mai bu&#259; actri&#539;&#259; - Mihaela S&icirc;rbu (Sarah), la UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice, 2018</p> <p>***Nominalizare pentru cel mai bun actor - Andi Vasluianu (James), la UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice, 2018</p> <p>***Invitat la FesTin - Festival de teatru &#537;i film de scurt metraj pentru tineret, 2018</p> <p>&nbsp;</p> <p>O produc&#539;ie* a Teatrului de Art&#259; Bucure&#537;ti</p> <p>*Cu sprijinul dona&#539;iilor PRIETENILOR PRODUC&#258;TORI, &icirc;n urma unei campanii de crowdfunding ini&#539;iat&#259; de regizorul Bogdan Bude&#537;.</p> <p>*Cofinan&#539;at&#259; de UNITER, &icirc;n urma sesiunii finan&#539;are din fondurile de timbru teatral, aprilie 2016</p> <p>*** M&#258;SURI &#536;I REGULI privind accesul la spectacol, la interior<br> &ndash; Sala de spectacole &#537;i foaierul Teatrului de Art&#259; Bucure&#537;ti sunt adaptate, ventilate &#537;i dotate cu toate articolele sanitare/de igienizare-dezinfectare necesare desf&#259;&#537;ur&#259;rii activit&#259;&#539;ii la interior, &icirc;n cele mai bune condi&#539;ii. Dezinfectarea spa&#539;iului, sala de spectacol &#537;i foaierul se dezinfecteaz&#259; cu l&#259;mpi speciale de nebulizare.<br> &ndash; Accesul se face &icirc;ncep&acirc;nd cu 20 minute &icirc;naintea &icirc;nceperii specatcolului &#537;i v&#259; rug&#259;m s&#259; veni&#539;i din timp, astfel &icirc;nc&acirc;t p&acirc;n&#259; la ora de &icirc;ncepere a spectacolul s&#259; poat&#259; fi luate toate m&#259;surile &#537;i realizate toate formalit&#259;&#539;ile organizatorice, &icirc;n acord cu normele &icirc;n vigoare.<br> &ndash; Din motive legate de siguran&#539;a dumneavoastr&#259; &#537;i a echipei artistice, dup&#259; ora anun&#539;at&#259; de &icirc;ncepere a spectacolelor accesul NU mai este permis, iar biletele &icirc;&#537;i pierd valabilitatea.<br> &ndash; Num&#259;rul de locuri este limitat la 30% din capacitatea s&#259;lii. Locurile se ocup&#259; &icirc;n ordinea sosirii, cu respectarea marcajelor &#537;i a indica&#539;iilor personalului teatrului. Regula se aplic&#259; &#537;i grupurilor de dou&#259; sau mai multe persoane. Excep&#539;ie de la aceast&#259; regul&#259; fac doar adul&#539;ii care &icirc;nso&#539;esc minori sub 12 ani; num&#259;rul maxim de persoane care pot ocupa locuri al&#259;turate este de 1 adult &#537;i 2 copii minori cu v&acirc;rste de p&acirc;n&#259; la 12 ani.<br> &ndash; M&#259;surarea temperaturii prin termoscanare non-contact, la intrare, este obligatorie. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, persoanele care refuz&#259; m&#259;surarea temperaturii nu pot intra la eveniment.<br> &ndash; Purtarea m&#259;&#537;tii de protec&#539;ie este obligatorie, pe toat&#259; durata spectacolului astfel &icirc;nc&acirc;t s&#259; fie acoperite nasul &#537;i gura. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, persoanele care refuz&#259; purtarea m&#259;&#537;tii de protec&#539;ie nu pot intra la eveniment.<br> &ndash; Dac&#259; prezenta&#539;i simptome de infec&#539;ie respiratorie (febr&#259;, oboseal&#259;, tuse seac&#259;; dureri de cap, congestie nazal&#259;, dureri de g&acirc;t etc.), v&#259; rug&#259;m s&#259; r&#259;m&acirc;ne&#539;i acas&#259;. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, nu le este permis accesul la evenimente persoanelor simptomatice.<br> &ndash; Pe durata desf&#259;&#537;ur&#259;rii spectacolului, nu este permis consumul de alimente &#537;i b&#259;uturi.<br> &ndash; Din respect pentru arti&#537;ti &#537;i spectatori, v&#259; rug&#259;m ca, &icirc;n timpul evenimentului, s&#259; &#539;ine&#539;i telefoanele &icirc;nchise, pe modul avion sau silen&#539;ios &#537;i s&#259; p&#259;stra&#539;i lini&#537;tea.</p> <p>V&#259; mul&#539;umim.<br><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teatruldearta.ro%2F&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI">www.teatruldearta.ro</a></p></body></html>

CÂND TIMPUL STĂ PE LOC Wednesday, 24...

70 RON

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p><strong><strong>PARTENERIAT TEATRUL DE ART&#258; BUCURE&#536;TI-TEATRUL BULANDRA. Spectacolul are loc la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra</strong></strong></p> <p>Dou&#259; pove&#537;ti de dragoste, dou&#259; traiectorii pe c&acirc;t de previzibile, la prima vedere, pe at&acirc;t de surprinz&#259;tor imprevizibile.</p> <p>Sarah, fotoreporter de r&#259;zboi, &#537;i James, scriitor &#537;i jurnalist, &icirc;ntor&#537;i din Irak, &icirc;ncearc&#259; s&#259; se readapteze vie&#539;ii civile. Richard, prieten apropiat al celor doi &#537;i, totodat&#259;, editorul lor la revist&#259;, &icirc;ncepe o via&#539;&#259; nou&#259;, al&#259;turi de o femeie mult mai t&acirc;n&#259;r&#259; dec&acirc;t el, Mandy, organizator de evenimente.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"C&acirc;nd timpul st&#259; pe loc" este, esen&#539;ialmente, o poveste despre via&#539;&#259;, cuplu, profesie, iubire, &icirc;n confruntarea cu vremurile pe care le tr&#259;im, marcate de presiunea cotidianului, violen&#539;&#259;, r&#259;zboi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Distribu&#539;ia: Mihaela S&icirc;rbu, Alexandru Papadopol, Diana Roman, Claudiu Istodor</p> <p>Scenografia: Romulus Boicu</p> <p>Foto &#537;i grafic&#259;: Dan St Andrei</p> <p>Traducerea &#537;i regia: Bogdan Bude&#537;</p> <p>&nbsp;</p> <p>***Premiul pentru cea mai bu&#259; actri&#539;&#259; - Mihaela S&icirc;rbu (Sarah), la UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice, 2018</p> <p>***Nominalizare pentru cel mai bun actor - Andi Vasluianu (James), la UNDERCLOUD - Festival de Teatru Independent de Orice, 2018</p> <p>***Invitat la FesTin - Festival de teatru &#537;i film de scurt metraj pentru tineret, 2018</p> <p>&nbsp;</p> <p>O produc&#539;ie* a Teatrului de Art&#259; Bucure&#537;ti</p> <p>*Cu sprijinul dona&#539;iilor PRIETENILOR PRODUC&#258;TORI, &icirc;n urma unei campanii de crowdfunding ini&#539;iat&#259; de regizorul Bogdan Bude&#537;.</p> <p>*Cofinan&#539;at&#259; de UNITER, &icirc;n urma sesiunii finan&#539;are din fondurile de timbru teatral, aprilie 2016</p> <p>*** M&#258;SURI &#536;I REGULI privind accesul la spectacol, la interior<br> &ndash; Sala de spectacole &#537;i foaierul Teatrului de Art&#259; Bucure&#537;ti sunt adaptate, ventilate &#537;i dotate cu toate articolele sanitare/de igienizare-dezinfectare necesare desf&#259;&#537;ur&#259;rii activit&#259;&#539;ii la interior, &icirc;n cele mai bune condi&#539;ii. Dezinfectarea spa&#539;iului, sala de spectacol &#537;i foaierul se dezinfecteaz&#259; cu l&#259;mpi speciale de nebulizare.<br> &ndash; Accesul se face &icirc;ncep&acirc;nd cu 20 minute &icirc;naintea &icirc;nceperii specatcolului &#537;i v&#259; rug&#259;m s&#259; veni&#539;i din timp, astfel &icirc;nc&acirc;t p&acirc;n&#259; la ora de &icirc;ncepere a spectacolul s&#259; poat&#259; fi luate toate m&#259;surile &#537;i realizate toate formalit&#259;&#539;ile organizatorice, &icirc;n acord cu normele &icirc;n vigoare.<br> &ndash; Din motive legate de siguran&#539;a dumneavoastr&#259; &#537;i a echipei artistice, dup&#259; ora anun&#539;at&#259; de &icirc;ncepere a spectacolelor accesul NU mai este permis, iar biletele &icirc;&#537;i pierd valabilitatea.<br> &ndash; Num&#259;rul de locuri este limitat la 30% din capacitatea s&#259;lii. Locurile se ocup&#259; &icirc;n ordinea sosirii, cu respectarea marcajelor &#537;i a indica&#539;iilor personalului teatrului. Regula se aplic&#259; &#537;i grupurilor de dou&#259; sau mai multe persoane. Excep&#539;ie de la aceast&#259; regul&#259; fac doar adul&#539;ii care &icirc;nso&#539;esc minori sub 12 ani; num&#259;rul maxim de persoane care pot ocupa locuri al&#259;turate este de 1 adult &#537;i 2 copii minori cu v&acirc;rste de p&acirc;n&#259; la 12 ani.<br> &ndash; M&#259;surarea temperaturii prin termoscanare non-contact, la intrare, este obligatorie. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, persoanele care refuz&#259; m&#259;surarea temperaturii nu pot intra la eveniment.<br> &ndash; Purtarea m&#259;&#537;tii de protec&#539;ie este obligatorie, pe toat&#259; durata spectacolului astfel &icirc;nc&acirc;t s&#259; fie acoperite nasul &#537;i gura. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, persoanele care refuz&#259; purtarea m&#259;&#537;tii de protec&#539;ie nu pot intra la eveniment.<br> &ndash; Dac&#259; prezenta&#539;i simptome de infec&#539;ie respiratorie (febr&#259;, oboseal&#259;, tuse seac&#259;; dureri de cap, congestie nazal&#259;, dureri de g&acirc;t etc.), v&#259; rug&#259;m s&#259; r&#259;m&acirc;ne&#539;i acas&#259;. Conform reglement&#259;rilor &icirc;n vigoare, nu le este permis accesul la evenimente persoanelor simptomatice.<br> &ndash; Pe durata desf&#259;&#537;ur&#259;rii spectacolului, nu este permis consumul de alimente &#537;i b&#259;uturi.<br> &ndash; Din respect pentru arti&#537;ti &#537;i spectatori, v&#259; rug&#259;m ca, &icirc;n timpul evenimentului, s&#259; &#539;ine&#539;i telefoanele &icirc;nchise, pe modul avion sau silen&#539;ios &#537;i s&#259; p&#259;stra&#539;i lini&#537;tea.</p> <p>V&#259; mul&#539;umim.<br><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teatruldearta.ro%2F&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI&amp;h=AT1zWwP3TfPQoObIFjhJSjhXaTkdHECd4ncM--1Ln2GdcclAtlrCrVm-eKkE-CEuoTkao7BybjGHyB-c9XE8A6_NQv96CY6L35dnyi86-n77eQblvFOZPd2UHLdlk3e0G6zI">www.teatruldearta.ro</a></p></body></html>

Când trecutul revine - Lorena Lenn

39 RON

<p></p><p style=""><b><u>Livrare gratuită prin Urgent Cargus la comenzile mai mari de 99,99 lei.</u></b><font face="Times New Roman"><br></font></p><p style=""><font face="Times New Roman">„Când Trecutul Revine” este o carte ce te va ține cu sufletul la gură, prin înlănțuirea de scene dinamice, dar care, printre rânduri, îți sugerează puterea dragostei de a schimba lucrurile și lumea.<br></font></p><p><font face="Times New Roman">Dar oare… dragostea este suficientă pentru a putea clădi viitorul? Rămâne să aflați!<br></font></p><p><font face="Times New Roman">„Când trecutul revine”, prezentul îți poate fi dat peste cap. Trecutul cântărește greu și îl purtăm cu noi indiferent de cât de mult am vrea să privim spre viitor.<br></font></p><p><font face="Times New Roman">Cine ar fi crezut, însă, vreodată, că o simplă excursie cu familia în Maroc va putea avea un asemenea impact asupra parcursului unei persoane?<br></font><font face="Times New Roman">Eu nu am crezut, dar Lorena Lenn mi-a arătat în cartea ei, intitulată ” Când trecutul revine” că uneori lucrurile se întâmplă cu un scop tocmai pentru a contribui la realizarea unei integralități, a unui echilibru.<br></font><font face="Times New Roman">Astfel, ea prezintă, într-o manieră plină de suspans, traiectoria destinului unei fete de șaisprezece ani, pe nume Kelly Jones, care este răpită, împreună cu mama și sora ei, de o grupare teroristă, tocmai când se aflau în mijlocul unei vacanțe.<br></font><font face="Times New Roman">Simpla pronunțare a cuvântului “grupare” te duce cu gândul la o conexiune puternică între membrii acesteia, dar și către o similitudine de concepții.<br></font><font face="Times New Roman">Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa, deoarece există un element perturbator în persoana fiului conducătorului grupării teroriste, pe numele său, Rashid Al’ Khalla.<br></font><font face="Times New Roman">Apartenența la o concepție bine integrată în viața lui nu duce neapărat și la respectarea ei, tocmai de aceea Kelly Jones va putea găsi în Rashid un om ce îi inspiră încredere.<br></font><font face="Times New Roman">Bineînțeles, lucrurile evoluează, iar prezentul o găsește pe protagonistă în ipostaza unei profesoare care nu poate trece peste întâmplările din trecut ce și-au pus amprenta asupra ei.<br></font><font face="Times New Roman">Dar oare… cum îl găsește prezentul pe Rashid Al’Khalla? Unde? Oare pentru acesta prezentul implică asumarea unor idei vechi de mii de ani sau continuarea atitudinii de deschidere către nou? Oare însăși Kelly va putea să renunțe la emoțiile din trecut în favoarea celor ce o așteaptă?</font></p><p><font face="Times New Roman">Pentru a răsfoi accesați Google Play de mai jos:<br></font></p><p></p><p></p><a href="https://play.google.com/store/books/details?id=HZf6DwAAQBAJ&amp;pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1"><img alt="acum pe Google Play" src="https://stylishedbooks.ro/image/catalog/DESCARCA-DIN-GOOGLE-PLAY.png"></a>

Când trecutul revine - RESIGILAT

39 RON

<p></p><p style=""><b><u>Livrare gratuită prin Urgent Cargus la comenzile mai mari de 99,99 lei.</u></b><font face="Times New Roman"><br></font></p><p style=""><font face="Times New Roman">„Când Trecutul Revine” este o carte ce te va ține cu sufletul la gură, prin înlănțuirea de scene dinamice, dar care, printre rânduri, îți sugerează puterea dragostei de a schimba lucrurile și lumea.<br></font></p><p><font face="Times New Roman">Dar oare… dragostea este suficientă pentru a putea clădi viitorul? Rămâne să aflați!<br></font></p><p><font face="Times New Roman">„Când trecutul revine”, prezentul îți poate fi dat peste cap. Trecutul cântărește greu și îl purtăm cu noi indiferent de cât de mult am vrea să privim spre viitor.<br></font></p><p><font face="Times New Roman">Cine ar fi crezut, însă, vreodată, că o simplă excursie cu familia în Maroc va putea avea un asemenea impact asupra parcursului unei persoane?<br></font><font face="Times New Roman">Eu nu am crezut, dar Lorena Lenn mi-a arătat în cartea ei, intitulată ” Când trecutul revine” că uneori lucrurile se întâmplă cu un scop tocmai pentru a contribui la realizarea unei integralități, a unui echilibru.<br></font><font face="Times New Roman">Astfel, ea prezintă, într-o manieră plină de suspans, traiectoria destinului unei fete de șaisprezece ani, pe nume Kelly Jones, care este răpită, împreună cu mama și sora ei, de o grupare teroristă, tocmai când se aflau în mijlocul unei vacanțe.<br></font><font face="Times New Roman">Simpla pronunțare a cuvântului “grupare” te duce cu gândul la o conexiune puternică între membrii acesteia, dar și către o similitudine de concepții.<br></font><font face="Times New Roman">Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa, deoarece există un element perturbator în persoana fiului conducătorului grupării teroriste, pe numele său, Rashid Al’ Khalla.<br></font><font face="Times New Roman">Apartenența la o concepție bine integrată în viața lui nu duce neapărat și la respectarea ei, tocmai de aceea Kelly Jones va putea găsi în Rashid un om ce îi inspiră încredere.<br></font><font face="Times New Roman">Bineînțeles, lucrurile evoluează, iar prezentul o găsește pe protagonistă în ipostaza unei profesoare care nu poate trece peste întâmplările din trecut ce și-au pus amprenta asupra ei.<br></font><font face="Times New Roman">Dar oare… cum îl găsește prezentul pe Rashid Al’Khalla? Unde? Oare pentru acesta prezentul implică asumarea unor idei vechi de mii de ani sau continuarea atitudinii de deschidere către nou? Oare însăși Kelly va putea să renunțe la emoțiile din trecut în favoarea celor ce o așteaptă?</font></p><p><font face="Times New Roman">Pentru a răsfoi accesați Google Play de mai jos:<br></font></p><p></p><p></p><a href="https://play.google.com/store/books/details?id=HZf6DwAAQBAJ&amp;pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1"><img alt="acum pe Google Play" src="https://stylishedbooks.ro/image/catalog/DESCARCA-DIN-GOOGLE-PLAY.png"></a>

Călcând pe cioburi - Mirela Iconaru

39 RON

<p style=""><b><u>Livrare gratuită prin Urgent Cargus la comenzile mai mari de 99,99 lei.</u></b><font face="Times New Roman"><br></font></p><p>Adevărul este singurul care nu se schimbă niciodată, iar Samantha știe cel mai bine acest fapt. Îngenuncheată cu mulți ani în urmă de propriile alegeri, de sentimente și de oamenii în care a crezut, acesteia îi este imposibil să își revină și să poată duce o viață normală.&nbsp;</p><p>Din cauza întunericului în care a decis să își trăiască viața, Samantha se simte orbită atunci când Nikolas își intersectează drumul cu al ei. Dar ce se întâmplă atunci, când doi oameni care împart trecuturi dureroase, decid să își ofere o șansă?</p><p>„Călcând pe cioburi” nu prezintă o poveste tipică de iubire, ci lupta a doi oameni de a-și construi un viitor împreună, pe ruinile trecutului.&nbsp;</p><p>„El mi-a fost înger, mi-a creat aripi imaginare care mi-au dat iluzia de zbor. El mi-a fost demon, arzând fiecare bucată a inimii mele. El m-a învațat să iubesc, ca la final tot el să mă învețe să urăsc. A fost prezent o vreme în inima mea, apoi pentru vecie în mintea mea.”</p><div>Pentru a răsfoi accesați Google Play de mai jos:<br></div><p></p><p></p><!--Button--><p></p><p></p><a href="https://play.google.com/store/books/details?id=eSj_DwAAQBAJ&amp;pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1"><img alt="acum pe Google Play" src="https://stylishedbooks.ro/image/catalog/DESCARCA-DIN-GOOGLE-PLAY.png"></a>

Călătorie prin copilărie. Poezii...

25.11 RON27.9 RON

Gândăcelul   „Exist!”, își spuse Gândăcelul, Privi în jurul său Și admiră tot cerul. „Vai! Ce minune și ce bucurie, Că sunt aici Si nimeni nu mă știe!” Dar nu știa că e privit, Că Universul l-a dorit Si tot de el e ocrotit. Că aripioarele lui sunt Din praf de stele și pământ, Că cerul tot mereu veghează Iar îngerii îl binecuvântează!